Categorized | Social

O nouă specializare la Universitatea din Oradea: „Relaţii internaţionale şi studii europene”

În timp ce unele specilizări tind să dispară (asta pentru că nu există personal competent care să se ocupe de mediatizarea lor) altele apar ca ciupercile după ploaie. Cea mai nouă astfel de specializare, proaspăt apărută la Universitatea din Oradea (UO), este „Relaţii internaţionale şi studii europene” (doar în limba engleză), o specializare pentru care Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale a obţinut acordul ARACIS.

Despre cât de utilă va fi această specilizare preferăm să nu ne pronunţăm deşi reprezentanţii UO au vorbit foarte frumos despre ea.

„Programul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene – limba de predare: engleză a fost acreditat de Consiliul ARACIS în şedinţa din data de 18 martie 2010, fiind primul program de acest tip din ţară. Datorită politicii de deschidere spre Spaţiul European al Învăţământului Superior promovată de conducerea Universităţii din Oradea, Catedra de Studii Europene şi Relaţii Internaţionale a stabilit relaţii de colaborare cu 47 instituţii de învăţământ superior din 13 ţări ale Uniunii Europene sau din afara acestui spaţiu. Înfiinţarea programului nou de studii a fost posibilă pe baza acestor colaborări. Programul se adresează absolvenţilor de studii liceale europeni şi non-europeni interesaţi de înţelegerea fundamentelor procesului de construcţie europeană. Specializarea este deschisă şi absolvenţilor români, care doresc să-şi continue formarea ca specialişti prin acumularea de cunoştinţe teoretice dar şi practice referitoare la premisele şi elementele constitutive ale proiectului european necesare pentru o înţelegere cât mai pertinentă a dezvoltării instituţionale şi a legislaţiei europene. Componenta pragmatică a pregătirii studenţilor, este asigurată de paleta largă de burse şi plasamente Erasmus oferită studenţilor, în scopul pregătirii consolidate a acestora în domeniul limbilor străine şi a noilor tehnici de comunicare. Absolvenţii acestei specializări au posibilitatea de a se forma într-un spirit competitiv, astfel încât să valorifice multiplele oportunităţi de inserţie pe piaţa europeană a forţei de muncă. Cele 3 generaţii de absolvenţi ai specializării similare, dar cu predare în limba română, acreditată în 2009, sunt, în marea lor majoritate, angajaţi ai unor companii multinaţionale cu filiale în România sau în Europa (exemplu: Deutsche Telekom-T-Systems unde sunt angajaţi până în prezent 23 absolvenţi de RISE).

De asemenea, recunoaşterea academică de care se bucură colectivul Catedrei de Studii Europene şi Relaţii Internaţionale în mediul universitar din ţară şi străinătate prin activitatea didactică desfăşurată, lucrări ştiinţifice comunicate şi publicate şi a parteneriatelor solide cu autorităţile locale şi regionale pe domeniul politicilor de cooperare, a creat cadrul acreditării a 3 programe de  studii universitare de masterat (Securitatea europeană;  Studii europene şi relaţii transfrontaliere – face parte din programul Erasmus Mundus de şcolarizare a studenţilor din ţări noneuropene; Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în U.E. – este realizat în colaborare cu Universitatea din Reims – Franţa).

Totodată, pentru anul universitar 2010 – 2011, catedra are încheiate acorduri pentru un număr de 84 de stagii de teaching staff în 54 de universităţi din 18 ţări europene, fapt ce conferă cadrelor didactice o mare deschidere spre metodele şi performanţa educaţională europeană”

se precizează într-un comunicat remis de U.O. Mai mult, conform reprezentanţilor Facultăţii de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale ideea acestei noi specilizări a a apărut datorită faptului că exista o cerere mare pentru ea, venită în special din partea studenţilor din alte ţări. „Avem deja 5 dosare pentru această specializare, dosare ale unor studenţi din Pakistan, Turcia, India sau Africa de Sud”, a explicat un cadru didactic de la U.O.

This post was written by:

- who has written 4424 posts on Presa Oradea.


Contact the author

Leave a Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Iranul, butoiul cu pulbere al Orientului!

Modul de acțiune al Iranului pare a fi copiat după cel rusesc. Deși știau clar că au încălcat legea încercând să livreze petrol unui stat care se afla în embargou, au reacționat violent sechestrând o navă britanică și punând în pericol întreaga securitate a strâmtorii Ormuz pe unde tranzitează o treime din petrolul transportat pe cale maritimă în toată lumea. Atacul cu drone s-a făcut prin intermediari, neasumat, la fel cum a făcut Putin când a anexat Crimeea, utilizând militari „anonimi” fără însemnele țării. Retorica internațională a ministrului Iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, și a președintelui Hassan Rouhani pare a fi copiată după cea utilizată de Vladimir Putin și Sergey Lavrov.

Citește mai mult