Categorized | Social

Finalizarea lucrărilor la apă şi canalizare, începute în 2006, mai are de aşteptat

Pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare în Oradea, Ministerul Mediului a aprobat finanţarea unui proiect cu tema „Extinderea alimentării cu apă şi a canalizării pe străzi în Municipiul Oradea”. Lucrarea este în curs de derulare, fiind aprobată printr-o Hotărâre de Guvern în 2006 pentru următorii indicatori tehnico-economici: valoarea investiţiei 46.531.000 Euro, extindere reţele apă – 108,27 Km, extindere reţele canal menajer  – 140,704 Km şi extindere reţele canal pluvial  – 99,582 Km.

Pentru finanţarea proiectului între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor şi municipiul Oradea s-a încheiat o convenţie pe o perioada de 4 ani (noiembrie 2006-noiembrie 2009), în scopul finanţării extinderii sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare în Municipiul Oradea, ponderea asistenţei acordate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor fiind de 75% din cheltuieli, iar diferenţa de 25% (12.000.000 Euro) fiind asigurată printr-un credit bancar contractat de către S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în baza acordului de împrumut nr. 37856 din 6 iulie 2007 semnat cu BERD.

„Lucrările contractate cu finanţare de la Ministerul Mediului în valoare de 90.191.290 lei fără TVA au fost realizate în proporţie de 63%, diferenţa urmând să fie executată în momentul asigurării finanţării. Lucrările realizate efectiv, au fost decontate parţial, la ora actuală înregistrându-se o restanţă la plata constructorilor în sumă de 8.530.262,38 lei inclusiv TVA.

Lucrările finanţate din creditul BERD fac obiectul Contractului de execuţie semnat la data de 1 iunie 2009 între S.C. Compania de Apă Oradea S.A. şi S.C. SELINA SRL, în valoare de 9.846.286,34 Euro fără TVA. Lucrările au început la 21.07.2009, iar termenul de finalizare este 20.07.2010.

Descrierea lucrărilor contractate cu SELINA:

Reţele de alimentare cu apă: 37,775 Km

Reţele de canalizare menajeră: 33,972 Km

Reţele de canalizare pluvial: 9,879 km

Cartiere şi străzi cuprinse în proiect (vezi Anexa1):

Episcopia Bihor – 15 străzi

Oncea – 3 străzi

Tokai – 4 străzi

Nufărului – 1 stradă

Dealul Viilor – 39 străzi

Eminescu – Guttemberg – 15 străzi

Ioşia – 11 străzi

Alte cartiere – 25 străzi

TOTAL – 113 străzi”

se precizează într-un comunicat remis de Primăria municipiului Oradea.

Stadiul lucrărilor la 18.06.2010

Conform municipalităţii în luna iunie a anului curent au fost încheiate 50,784 Km lungimi de reţele gata de recepţie, respectiv 66 străzi.

„Lungimi de reţele în lucru – 20,908 Km, respectiv 17 străzi: Lotrului, Cheile Turzii, Papiu Ilarian, Fântânilor, Scurtă, Caporal Gh. Muşat, Albinelor, Făgăraşului, Toamnei, Turzii, Năsăudului, Nicolae Beldiceanu, Piscului, Coriolan Hora, Prunilor, Ciobanului şi Jiului.

Conform legislaţiei române, verificarea execuţiei lucrărilor se face de către un diriginte de lucrări, angajat al beneficiarului. Conform legislaţiei europene impusă prin Acordul de Împrumut  BERD, asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor se asigură de către o terţă firmă selecţionată pe baza unei licitaţii. În acest caz, firma câştigătoare este S.C. RONO URBAN GRUP C.P.M. SRL care prin contractul încheiat cu Compania de Apă are ca răspundere urmărirea şi certificarea executării lucrărilor din punct de vedere fizic cantitativ şi valoric.

Pe parcursul implementării proiectului, s-a constatat existenţa unor zone cu o densitate mică de populaţie, fapt pentru care s-a renunţat la o parte din lungimile de reţele contractate iniţial. De asemenea, pentru a asigura interconectarea reţelelor executate în Programul Extinderi cu reţelele executate în alte proiecte, a fost necesară introducerea unor cantităţi de lucrări necontractate iniţial, în lungime şi valoare similară cu cea a lucrărilor la care s-a renunţat”

se precizează în acelaşi comunicat.This post was written by:

- who has written 4409 posts on Presa Oradea.


Contact the author

Leave a Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Iranul, butoiul cu pulbere al Orientului!

Modul de acțiune al Iranului pare a fi copiat după cel rusesc. Deși știau clar că au încălcat legea încercând să livreze petrol unui stat care se afla în embargou, au reacționat violent sechestrând o navă britanică și punând în pericol întreaga securitate a strâmtorii Ormuz pe unde tranzitează o treime din petrolul transportat pe cale maritimă în toată lumea. Atacul cu drone s-a făcut prin intermediari, neasumat, la fel cum a făcut Putin când a anexat Crimeea, utilizând militari „anonimi” fără însemnele țării. Retorica internațională a ministrului Iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, și a președintelui Hassan Rouhani pare a fi copiată după cea utilizată de Vladimir Putin și Sergey Lavrov.

Citește mai mult