Categorized | Social

Codul Fiscal măreşte taxele şi la Oradea

Conform municipalităţii orădene modificarea Codului Fiscal, a dus la creşterea atât a impozitelor pe clădiri cât şi a cuantumul impozitului pe autovehicule. În cazul clădirilor acesta va creşte până la 300% (pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu) iar în cazul autovehiculelor, acesta se va modifica datorită sistemului diferit de calcul introdus de actualul Guvern.

Începând cu data de 1 iulie 2010, persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

„Nu intră sub incidenţă persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

Persoanele fizice în cauză au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

În vederea respectării prevederilor art.252, vor depune declaraţie specială persoanele fizice care au în proprietate mai multe clădiri şi se regăsesc în următoarele situaţii:

– au clădirile închiriate altor persoane fizice sau juridice;

– deţin spaţii cu altă destinaţie;

– au mai multe clădiri sau cotă parte dintr-o clădire şi care până la data prezentei nu au depus declaraţie specială;

– înstrăinează una sau mai multe clădiri sau cotă parte din acestea;

– au dobândit o clădire sau cotă parte prin moştenire (succesiune legală), alta decât cea de domiciliu -în vederea excluderii de la majorarea de impozit;

Declaratia specială se depune la Primăria Oradea-serviciul impunere persoane fizice din P-ţa Unirii nr.1 cam.9 zilnic între orele 8,30-16,30 iar joi între orele 8,30-18,30.

Modelul declaraţiei speciale se poate obţine de la sediul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale sau accesând adresa: www oradea.ro/informaţii de interes public/cereri şi formulare/direcţia economică”

se precizează într-un comunicat remis de Primăria municipiului Oradea.

Se modifică şi cuantumul impozitului pe autovehicule

Conform noului Cod Fiscal impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu sume corespunzătoare din tabelul următor:

Nr.crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 cmc
1 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001cmc şi 2600 cmc inclusiv 72
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv 144
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001cmc 290

„Invităm contribuabilii persoane fizice şi juridice să achite diferenţele de impozit rezultate până la 31 decembrie 2010.

Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate, pentru diferenţele rezultate beneficiază de bonificaţia de 8% stabilită prin hotărârea Consiliului Local pentru anul 2010”

precizează reprezentanţii municipalităţii.

This post was written by:

- who has written 4383 posts on Presa Oradea.


Contact the author

Leave a Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Iranul, butoiul cu pulbere al Orientului!

Modul de acțiune al Iranului pare a fi copiat după cel rusesc. Deși știau clar că au încălcat legea încercând să livreze petrol unui stat care se afla în embargou, au reacționat violent sechestrând o navă britanică și punând în pericol întreaga securitate a strâmtorii Ormuz pe unde tranzitează o treime din petrolul transportat pe cale maritimă în toată lumea. Atacul cu drone s-a făcut prin intermediari, neasumat, la fel cum a făcut Putin când a anexat Crimeea, utilizând militari „anonimi” fără însemnele țării. Retorica internațională a ministrului Iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, și a președintelui Hassan Rouhani pare a fi copiată după cea utilizată de Vladimir Putin și Sergey Lavrov.

Citește mai mult