Categorized | Social

Pentru extinderea pietonalei, se vor reabilita atât Piaţa Ferdinand cât şi Piaţa Unirii

Primăria municipiului Oradea continuă schimbarea la faţă a municipiului, aplicând  politica paşilor mărunţi. Planul general de prelungire a pietonalei şi conectare a ei cu Cetatea Oradea se pare că va fi pus în practică prin reabilitări şi modernizări treptate a obiectivelor aflate pe această rută. S-a început cu Piaţa Ferdinand şi Piaţa Unirii şi, probabil, se va continua cu modernizarea sau reabilitarea străzii Vasile Alexandri, cea care urmează să lege, în planul general, Piaţa Unirii de Parcul 1 Decembrie.

Consilierii locali au aprobat, în cadrul şedinţei Consiliului Local de luni, 8.11.2010, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii”, proiect care va fi depus în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul poli de dezvoltare urbană. În aceeaşi şedinţă, consilierii au aprobat şi proiectul tehnic şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri în Piaţa Ferdinand”, proiect care va fi depus în cadrul aceluiaşi POR 2007-2013.

Proiectul de reabilitare al Pieţii Unirii îi va nemulţumi, cu siguranţă, pe ecologişti


Conform municipalităţii, valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 21.034.742,80 lei, iar realizarea investiţiei se va face în 18 luni.

„Scopul acestui proiect este acela de a oferi cetăţenilor o zonă pietonală mai extinsă pentru relaxare şi agrement, crescându-i utilitatea publică şi rolul în viaţa comunităţii, precum şi de a creşte atractivitatea zonei pentru vizitatori şi turişti”

a spus primarul Ilie Bolojan.

Conform proiectului, prezentat ieri în şedinţa Consiliului Local de către arhitectul Emodi Tamas, principalele propuneri de intervenţii, prin care se vor implementa obiectivele acestuia sunt:
– desfiinţarea tuturor parcărilor existente în Piaţa Unirii, în momentul actual, şi a scuarurilor şi spaţiilor înierbate, cu excepţia celor din jurul ansamblului interbelic proiectat de arh. Duiliu Marcu.
– scoaterea arborilor îmbătrâniţi, ai celor consideraţi nepotriviţi datorită caracteristicilor speciei, din considerente estetice sau datorită obturării unor perspective importante asupra clădirilor de patrimoniu.
– redarea către circulaţia pietonală integral a fâşiei estice a pieţei, cuprinsă între limita estică a arterei principale cu patru benzi şi frontul estic al pieţei, staţia de tramvai de lângă Palatul Vulturul Negru şi Biserica cu Lună, respectiv a spaţiului dintre artera principală nord-sud şi Casa Kovács şi Catedrala greco-catolică Sf. Nicolae.
– redarea către circulaţia pietonală a spaţiului din jurul Bisericii romano-catolice Sf. Ladislau, inclusiv a fâşiei dintre latura sudică a bisericii şi staţia de tramvai.
– redarea în cea de-a doua fază de implementare către circulaţia pietonală a segmentului de arteră principală nord-sud cuprins între Biserica romano-catolică şi linia străzii V. Alecsandri.

– reconfigurarea spaţiului din dreptul străzii V. Alecsandri prin extinderea pietonalului şi păstrarea unei fâşii înguste pentru o singură bandă de circulaţie cu restricţii de acces (salvare, pompieri, poliţie, aprovizionare între orele 22,00 şi 6,00.)

– refacerea celor două fântâni existente în perioada interbelică în acest ansamblu.

– refacerea tuturor îmbrăcăminţilor rutieri în zona Pieţei Unirii folosindu-se piatră cubică, respectiv prin reasfaltare (str. Independenţei şi str. T. Vladimirescu – segmentele aferente proiectului), inclusiv rigole şi borduri.
– pavarea cu piatră naturală (andezit, piatră cubică de diferite sortimente şi nuanţe) a tuturor suprafeţelor destinate circulaţiei pietonale.
– realizarea a trei fântâni decorative în faţa Palatului Vulturul Negru şi a Palatului Moskovics.
– plantarea a 83 de arbori (Acer japonicum Aconitifolium, Acer ginnela, Crataegus laevigata Paul’ Scarlet) de înălţimi cuprinse între 3-6 m (inclusiv grilaje metalice de protecţie) şi a unor arbuşti de talie mică (0,2-0,8 m), respectiv conifere (juniperi orizontali), în spaţiile din jurul ansamblului proiectat de Duiliu Marcu.


– realizarea unui sistem de iluminat pubic nou (stradal şi ambiental), performant şi cu caracteristici luminotehnice la standardele europene, cu stâlpi având un design specific ambientului, de trei categorii (stâlpi de 3,5 , 6 şi 10 m înălţime) şi a unui sistem de iluminat arhitectural în dreptul clădirilor de importanţă patrimonială (Palatele Vulturul Negru şi Moskovics).
– echiparea pieţei cu elemente de mobilier urban noi, durabile, (bănci, coşuri de gunoi, chioşcuri, panouri de informare), care satisfac condiţiile de confort, durabilitate, estetică, distribuţie funcţională optimă.
Proiectul va fi depus spre finanţare la ADR NV Cluj Napoca, joi, 11 noiembrie 2010.

Şi piaţa Ferdinand se va reamenaja


Scopul reabilitării şi modernizării Pieţei Ferdinand este, conform municipalităţii, acela de a oferi cetăţenilor o zonă pietonală mai extinsă pentru relaxare şi agrement, crescându-i utilitatea publică şi rolul în viaţa comunităţii, precum şi de a creşte atractivitatea zonei pentru vizitatori şi turişti.

Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 10.421.356, 32 lei, iar realizarea investiţiei se va face în 18 luni.
Activităţile care sunt propuse a fi realizate în cadrul acestui proiect sunt:
– Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice urbane în zona Pieţei Ferdinand (reabilitarea şi modernizarea tuturor reţelelor de utilităţi din Piaţa Ferdinand, înlocuirea integrală a îmbrăcăminţii rutiere şi a suprafeţelor pietonale, modernizarea sistemului de iluminat public, înlocuirea tuturor elementelor constitutive ale mobilierului urban)
– Îmbunătăţirea condiţiilor privind transportul şi mobilitatea populaţiei (reconfigurarea circulaţiei auto, extinderea suprafeţelor destinate exclusiv circulaţiei pietonale şi crearea condiţiilor pentru o maximizare a mobilităţii, încurajarea transportului alternativ)
– Punerea în valoare a elementelor de patrimoniu cultural naţional şi local din Piaţa Ferdinand (crearea condiţiilor pentru punerea în valoare a clădirilor monumente istorice din jurul Pieţei Ferdinand, conservarea şi restaurarea fântânii din faţa agenţiei Tarom, restaurarea unui tramvai Siemens de epocă)
– Sporirea atractivităţii Pieţei Ferdinand pentru investiţii în servicii specifice centrelor urbane.

Ambele proiecte vor fi depuse spre finanţare la ADR Nord-Vest Cluj Napoca joi, 11 noiembrie 2010.

This post was written by:

- who has written 4394 posts on Presa Oradea.


Contact the author

Leave a Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Iranul, butoiul cu pulbere al Orientului!

Modul de acțiune al Iranului pare a fi copiat după cel rusesc. Deși știau clar că au încălcat legea încercând să livreze petrol unui stat care se afla în embargou, au reacționat violent sechestrând o navă britanică și punând în pericol întreaga securitate a strâmtorii Ormuz pe unde tranzitează o treime din petrolul transportat pe cale maritimă în toată lumea. Atacul cu drone s-a făcut prin intermediari, neasumat, la fel cum a făcut Putin când a anexat Crimeea, utilizând militari „anonimi” fără însemnele țării. Retorica internațională a ministrului Iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, și a președintelui Hassan Rouhani pare a fi copiată după cea utilizată de Vladimir Putin și Sergey Lavrov.

Citește mai mult