Categorized | Social

Paşi importanţi spre revitalizarea Cetăţii Oradea

Primăria Oradea a depăşit prima treime a parcursului aferent reabilitării Cetății Oradea. Proiectul finanțat prin REGIO are o valoare de 36,7 milioane lei și vizează reabilitarea, restaurarea şi refuncţionalizarea unei însemnate părţi din monumentul de istorie şi arhitectură reprezentat de Cetatea Oradea în scopul introducerii în circuitul turistic național, regional și internațional.

Intitulat „Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii in Circuitul Turistic – Cetatea Oradea Complex Cultural Turistic European – Etapa I”, proiectul se derulează pe o perioadă de 72 de luni.

Obiectivul general îl reprezintă transformarea Cetății Oradea într-o zonă de interes turistic major, poartă culturală și de patrimoniu de intrare sau ieșire în circuitele culturale din regiune, nucleu al turismului cultural şi de patrimoniu, pilon de dezvoltare durabilă urbană și centru multicultural european.

Valoarea totală a finanţării este de 36,7 milioane lei din care asistenţă financiară nerambursabilă 28,7 milioane lei.

Catedrală medievală gotică descoperită sub Cetatea Oradea

În al doilea trimestru al anului 2011 s-au continuat descărcările arheologice în Cetatea Oradea. Acestea au fost realizate de specialişti ai Muzeul Ţării Crişurilor în colaborare cu Fundaţia Pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor.

Săpăturile au cuprins alături de subsolul Corpului A şi partea vestică a aripii sud-vestice a Palatului Princiar, actualul Corp B, aripă construită iniţial în anii 20 ai secolului XVII, dar recontruit ulterior între 1881 şi 1883.

Secţiunea trasată pe coridorul aripii sud-vestice a Palatului Princiar (actualul Corp B) a adus la iveală un segment din zidul faţadei vestice a catedralei medievale gotice, reconstrucţie realizată în secolul al XIV-lea episcopului Báthori András. La 3 m adâncime faţă de nivelul actual de călcare s-a descoperit pragul edificiului.

Acesta este alcătuit din lespezi de gresie, cu urme accentuate de uzură. Se mai vede amprenta fragmentelor arhitectonice, care alcătuiau poarta faţadei vestice. Aceste pietre au fost extrase în 1881, când s-a efectuat reconstrucţia faţadei nordice a Corpului B.

Deoarece poarta vestică este unul din cele mai importante zone ale catedralei medievale, prezentarea lui pentru publicul larg ar avea un impact imens asupra Palatului Princiar şi în general pentru cetate.

Ghiulele de tun și oase umane

În secţiune, pe lângă segmentul faţadei vestice al catedralei medievale gotice s-a mai descoperit şi un segment dintr-o clădire construită în perioada principatului, sau perioada otomană, la puţin timp după terminarea Palatului Princiar. Clădirea este aproape paralelă cu faţada nordică a aripii sud-vestice originale.

Acest edificiu a mai fost depistat în săpăturile arheologice POR 2 în 2009. Din nefericire această clădire de mărime mică, dar robustă a fost construită chiar pe faţada vestică a edificiul eclesiastic episcopal, construcţia lui, ca şi în cazul Palatului Princiar a condus la demolarea acestuia.

Din cauza succesiunilor de construcţii în această zonă a cetăţii, solul extras a fost foarte bulversat, material arheologic abia existând. S-au descoperit fragmente ceramice de secol XVI-XVIII, ghiulele de tun, câteva fragmente arhitectonice gotice, aparţinând probabil edificiului episcopal şi oase umane din cimitirul ulterior bulversat al catedralei.

În zona aripii sud-vestice a Palatului Princiar (actualul Corp B) lucrările de descărcare arheologică au cuprins un segment de 8 metri lungime, 3 metri lăţime şi 4 metri adâncime, cantitatea solului extars fiind de 96 mc.

Lucrările vor continua până la sfârşitul lunii septembrie, până la acestă dată se va realiza racordul secţiunii acuale cu intrarea sudică a subsolului principal de sub aripa vestică, scopul fiind introducerea ruinelor descoperite în circuitul turistic al cetăţii.

Până la această oră Au fost depuse un număr 8 rapoarte de progres monitorizare, 7 cereri de rambursare şi au fost efectuate plăţi în valoare 9,25 milioane lei inclusiv TVA (execuţie de lucrări, cotă Inspectoratul de Stat în Construcţii, dirigenţie de şantier, audit şi publicitate proiect).

Ichim Vasilică

This post was written by:

- who has written 4372 posts on Presa Oradea.


Contact the author

Leave a Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Iranul, butoiul cu pulbere al Orientului!

Modul de acțiune al Iranului pare a fi copiat după cel rusesc. Deși știau clar că au încălcat legea încercând să livreze petrol unui stat care se afla în embargou, au reacționat violent sechestrând o navă britanică și punând în pericol întreaga securitate a strâmtorii Ormuz pe unde tranzitează o treime din petrolul transportat pe cale maritimă în toată lumea. Atacul cu drone s-a făcut prin intermediari, neasumat, la fel cum a făcut Putin când a anexat Crimeea, utilizând militari „anonimi” fără însemnele țării. Retorica internațională a ministrului Iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, și a președintelui Hassan Rouhani pare a fi copiată după cea utilizată de Vladimir Putin și Sergey Lavrov.

Citește mai mult