Categorized | Oradea

Pare gata, dar nu este este. Reabilitarea Cetății Oradea, continuă!

Între 2007 și 2016, Cetatea Oradea a fost inclusă în două proiecte care au vizat exclusiv clădirile din interior, nu și construcțiile cetății bastionare propriu-zise. Prezentul proiect își propune reabilitarea și refuncționalizarea corpul F, bastioanelor Ciunt și Bethlen și zidurilor de incintă – curtina nordică cuprinsă între Bastioanele Aurit și Ciunt și cea vestică cuprinsă între Bastioanele Ciunt și Bethlen.

Obiectivul proiectului „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional European – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastianelor Ciunt și Bethlen, respectiv a curtinei nordice și vestice” este punerea în valoare a monumentului istoric Cetatea Oradea, creșterea reprezentativității și vizibilității acesteia prin includerea în viața socio-culturală a comunității, ca un important pilon al turismului orădean, cu arie de acțiune regional-națională și internațională.

Aflat în faza Proiectului tehnic, planul propune reabilitarea și refuncționalizarea Corpul F: parter – sală multifuncțională cu garderobă (conferințe, expoziții, etc) și subsol – spațiu expozițional și grupuri sanitare; Bastioanele Ciunt și Bethlen; Zidurile de incintă – curtina nordică cuprinsă între Bastioanele Aurit și Ciunt și cea vestică cuprinsă între Bastioanele Ciunt și Bethlen.

Suprafața totală construită a obiectivelor supuse intervențiilor de restaurare în actuala etapă este de 7.759,9 mp. În cazul bastioanelor și curtinelor, propunerile de intervenții au în vedere realizarea unor zidării și finisaje de protecție din cărămidă dublu presată, consolidarea zidăriilor, lucrări de conservare, restaurare și completare a unor elemente de piatră, curățarea suprafețelor parietale din cărămidă și piatră,

rostuirea suprafețelor parietale din cărămidă și piatră, hidrofobizarea suprafețelor parietale din cărămidă și piatră, punerea în valoare a cazematei nord-vestice a bastionului Bethlen, punerea în valoare a grajdului adosat cazematei nord-vestice a bastionului Bethlen, amenajarea platformei bastionului Bethlen cu spații verzi și alei, respectiv un sistem de irigații, completarea drumului de rond și a parapetului bastionului Ciunt și protejarea coronamentului zidăriilor cu metoda „soft wall capping”.

În ceea ce privește Corpul F al cetății, lucrările propuse sunt: reabilitarea elementelor de structură existente, refacerea planșeului, șarpantei, respectiv învelitorii clădirii, refacerea tuturor finisajelor și tâmplăriilor interioare și exterioare, refuncționalizarea și recompartimentarea clădirii, precum și realizarea instalației sanitare, încălzire-răcire, ventilații și electrice.

Valoarea totală a investiției este de peste 10.4 milioane de lei, fără TVA iar durata de realizare este de 30 de luni.

Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și din surse proprii bugetare.

Ichim Vasilică

This post was written by:

- who has written 4259 posts on Presa Oradea.


Contact the author

Leave a Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Mai crezi și acum că votul tău nu contează?

Acum, când niște „oameni în alb” au venit la tine în curte și ți-au omorât porcul promițându-ți bani la sfântu’ așteaptă, când ai văzut cu ochii tăi, oameni nevinovați, loviți cu bestialitate și gazați de jandarmi aflați în subordinea oamenilor din PSD, acum, mai crezi că votul tău nu contează?
Cum s-a ajuns la asta, cu un guvern care a mărit salarii și pensii (este drept, înghițite într-o bună parte de creșterea prețurilor, de mărirea ratelor la bancă) care are o creștere economică istorică, etc? Să fi ajuns românii la un nivel la care nu mai pot fi cumpărați atât de simplu și nu acceptă marea mită națională. „Vă dăm niște bani în plus, dar lăsați-ne și pe noi să ne scoatem hoții din pușcării, să furăm în continuare”. Toate astea s-ar mai fi întâmplat dacă ați fi ieșit la vot? Iar cei care ați votat PSD, ați votat pentru ca vouă sau celorlalți, oameni simpli și cinstiți, să li se ia porcul din curte sau copiii, părinții, nepoții, plecați în pribegie pentru o bucată de pâine mai bună, să fie bătuți cu bestialitate pentru simplul fapt că vor să aibă unde se întoarce, când tot exilul ăsta economic se va trermina? Ați votat pentru asta? Dacă da, înseamnă că meritați tot ce vi se întâmplă!

Citește mai mult